Fra 2.januar 2019 vil lunsjen være fra 11.30-12.00