Åpningstid for laboratoriet for ting utenom time:

08:30 - 10:30

12:00 - 14:00 (som tidligere)