Alle kontakter til oss skal skje via Helsenorge.no/e-konsultasjon eller pr. telefon.

Det er ikke anledning for direkte oppmøte på kontoret uten at dette er avtalt samme dag.

Alle våre tre leger er tilgjengelig for e-konsultasjon via innlogging på Helsenorge.no og kan benyttes ved mange problemstillinger inkludert sykemeldinger.

Se ellers informasjon:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://helsenorge.no/

Tønsberg kommunes informasjonstelefon: 33 40 69 90. Åpen kl. 08.00 - 17.00 på hverdager, og kl. 11.00 - 16.00 i helger.

https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronaviruset.12891.aspx