Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret

Kom ikke til legekontoret uten avtale. Ta kontakt via telefon eller Helsenorge.no

For oppdatert informasjon om vaksinering, følg med på kommunens hjemmeside

Ikke ta kontakt med legekontoret om vaksinering